Значення інтелектуальної власності

Що таке інтелектуальна власність:

Інтелектуальна власність відноситься до користування благами та правового захисту, який винахідники, автори, художники та архітектори мають над творіннями свого розуму для комерційного використання.

Щоб скористатися перевагами та захистити винахід, товарний знак, художній чи літературний твір, дизайн чи музику від відтворення без дозволу, творіння має бути зареєстровано в інституті інтелектуальної власності країни, що керує цим типом патентів.

Інтелектуальна власність спрямована на боротьбу з підробкою, піратством та плагіатом. За допомогою правового захисту вони визнають та винагороджують творчість та старання автора.

У цьому сенсі інтелектуальна власність поділяється на 2 категорії: авторське право та промислова власність. Авторське право охороняє літературні, художні та архітектурні зразки, а промислова власність обробляє патенти на винаходи, торгові марки та промислові зразки.

Інтелектуальна власність є основним правом. Про це йдеться у статті 27 Загальної декларації прав людини, яка передбачає:

Так само Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) була створена в 1970 році для адміністрування патентів відповідно до Паризької та Бернської конвенцій.

У Мексиці організацією, уповноваженою адмініструвати патенти та права, є Інститут промислової власності (IMPI).

Інтелектуальна власність та авторське право

Авторське право - одна з категорій, на які поділяється інтелектуальна власність. Авторське право захищає від плагіату та несанкціонованого відтворення літературних та художніх творів, фільмів, музики, архітектурних конструкцій та художніх вистав чи інтерпретацій.

Таким чином, авторське право захищає художників, виконавців та виконавців над їхніми творіннями, а також надає спадкоємцям право протистояти їх виставці або зловживанню.

У Мексиці Федеральний закон про авторське право був прийнятий у 1947 році, але лише в 1996 році був затверджений Закон про авторське право, який дав початок Національному інституту авторського права (INDAUTOR).

Дивитися також:

  • Авторські права.
  • Плагіат.
  • Бренд.

Інтелектуальна власність та промислова власність

Промислова власність - одна з категорій, на які поділяється інтелектуальна власність. Промислова власність надає патенти на наукові творіння, винаходи, символи, торгові марки, назви, логотипи та промислові зразки для комерційного використання.

У цьому сенсі власник патенту має право виготовляти, використовувати, розповсюджувати та продавати своє творіння лише за його згодою.

Інтелектуальна власність та права власності

Інтелектуальна власність є частиною прав власності, а винаходи, бренди, дизайни, художні та літературні твори є власністю тих, хто їх створив. Майнове право охоплює все, що може бути доречним у межах закону.

Теги:  Технологія-Е-Інновація Релігія-І-Духовність Наука