Значення свободи

Що таке свобода:

Свобода - це здатність або здатність людини діяти відповідно до своїх цінностей, критеріїв, розуму та волі без жодних обмежень, крім поваги до свободи інших.

Існує свобода, коли люди можуть діяти без примусу та утиску з боку інших суб’єктів. З цієї причини кажуть, що особа перебуває на волі або діє на волі, коли вона не перебуває у стані ув’язненого, зазнає наказів інших або під тиском.

Свобода несе в собі почуття індивідуальної та соціальної відповідальності. Тому існує свобода між свободою та етикою, оскільки діяти у свободі не захоплюється імпульсами, а дієві сумлінно для власного та загального блага.

Свобода - це концепція, побудована суспільством для досягнення повного і конструктивного співіснування. У цьому сенсі вона закріплена у Загальній декларації прав людини.

Слово свобода також використовується для позначення повноважень громадян, які мають діяти відповідно до своєї волі та інтересів у рамках закону.

Слово походить від латини безкоштовно Y libertātis, що означає "той, хто юридично та політично вільний". Раніше цей термін натякав на тих, хто народився вільним або отримав свободу після народження під рабством або васалізмом.

Характеристика свободи

  • Виступає проти пригнічення: Свобода характеризується протилежними системами гноблення, створеними людьми для контролю та інструменталізації своїх рівних. Вона виступає проти рабства, примусового поневолення, примусу, маніпуляцій, шантажу, погроз та постійного нагляду.
  • Це передбачає самовизначення: свобода передбачає право самостійно вирішувати свої інтереси, переконання, думки та вчинки.
  • Це право людини: свобода відстоюється як основне право людини в тій мірі, в якій її повага є запорукою миру, загального блага та індивідуального та суспільного прогресу.
  • Це акт відповідальності: вільна людина несе відповідальність за свої вчинки та потреби, а також за наслідки своїх дій перед суспільством.
  • Це цінність: як цінність ідеал свободи спрямовує людські дії до діалогу, порозуміння, поваги та толерантності. Свобода надихає на побудову моделі відкритого та демократичного суспільства, яке прагне до миру.
  • Вона має межі: свобода особи знаходить свої межі в праві на свободу інших. Здійснення свободи не звільняє нас від обов'язку дбати про наші основні потреби.
  • Для цього потрібна хороша інформація: хороша свобода передбачає наявність усієї необхідної інформації, щоб зробити найкращий вибір. Чим більш поінформована особа, тим більше елементів вона має для оцінки прийняття рішень.

Види свободи

Свобода віросповідання або релігійна свобода

Свобода віросповідання або релігійна свобода відноситься до права вибору релігійної системи переконань та її виявлення без покарань, погроз чи примусу. Вона включає свободу оголосити себе атеїстом.

Наприклад, вільний вибір бути християнином чи мусульманином; проводити святі свята без штрафу; жити за правилами своєї релігії, поки їм не бракує загального блага тощо.

Свобода віросповідання також встановлена ​​у статті 18 Декларації прав людини. У кожній країні існує законодавство, яке встановлює, як його вираження дозволено або обмежено.

Дивіться також: Свобода віросповідання

Свобода вираження поглядів або думок

Свобода вираження поглядів - це право висловлювати ідеї, думки та почуття в межах норм поваги та здорового співіснування. Це закріплено у статті 19 Декларації прав людини.

Деякі приклади свободи вираження поглядів - публікація літературних творів, участь у публічних дебатах та свобода преси.

У кожній країні є закони, які регулюють свободу вираження поглядів. Це передбачає певні обмеження, особливо стосовно засобів масової інформації та їх соціальної відповідальності.

Наприклад, закони регулюють свободу вираження поглядів, забороняючи пропаганду насильства або розпалювання ненависті, що передбачено законом.

Дивіться також: Свобода вираження поглядів

Свобода преси

Свобода преси закріплює право засобів масової інформації розповсюджувати своєчасну та правдиву інформацію серед населення без цензури держави чи інших чинників влади. Свобода преси - це конкретна форма свободи вираження поглядів.

Свободу преси необхідно постійно захищати, оскільки їй загрожують як політичні сили, так і економічні сили, які використовують спонсорство як фактор примусу.

Прикладом свободи преси є написання та публікація суперечливих новин, редакційних статей та статей з думкою.

Теги:  Релігія-І-Духовність Вирази-Англійська Наука