Покажчик

Що таке індекс і як він складається?

Покажчик - це список, у якому бібліографічні матеріали розташовані, класифіковані та впорядковані. У бібліотеках індекс - це класифікація всіх доступних книг та матеріалів таким чином, щоб користувачі могли швидко та ефективно їх знайти.

Індекс походить від латини індекс, що означає сигнал

Зі свого боку, економічний індекс - це співвідношення, яке існує між двома змінними і служить для вимірювання явища (вартість життя, інфляція, вартість місцевої валюти тощо).

В анатомії людини індекс - це назва пальця, який знаходиться між великим і середнім пальцями. Він отримує цю назву, тому що зазвичай він використовується для позначення чогось.

Як створити індекс

Щоб скласти індекс, необхідно враховувати деякі міркування залежно від його типу:

Покажчик змісту

Загальновідомий як зміст або тематичний покажчик, це організація розділів чи глав бібліографічного матеріалу. Щоб скласти покажчик змісту, необхідно врахувати:

  1. Розділи або глави мають бути організовані в тому ж порядку, в якому вони відображатимуться у книзі.
  2. Назва розділу має відображатися в індексі, а одразу після цього - номер сторінки, з якої розпочинається глава.

Зміст Приклад

Ономастичний індекс

Це список, в якому впорядковані імена різних авторів, які згадуються в тексті. Щоб створити індекс імен, вам потрібно:

  1. Організуйте імена авторів в алфавітному порядку.
  2. Спочатку напишіть прізвище автора, потім кому, а потім ім’я.
  3. Одразу після прізвища та імені додається номер сторінки, де вона цитується.

Приклад ономастичного покажчика

Як створити індекс у Word

Щоб зробити покажчик у Ворді, бібліографічний матеріал слід уже закінчити, щоб порядок розділів чи розділів був чітким. Якщо індекс ще не завершено, його можна редагувати.

Тоді необхідно виконати наступні кроки:

Рангові назви

Якщо всі заголовки мають однакову ієрархію, вони повинні бути у форматі Title1. Якщо, навпаки, глави складаються із заголовків та субтитрів, останні повинні бути у форматі Розділу 2.

Виберіть тип індексу

Частина документа, де буде міститися індекс, повинна бути розташована, а коли там, необхідно вибрати опцію Посилання. Там ви можете вибрати тип індексу, який найкраще відповідає потребам вмісту.

Після вибору його обирають, натиснувши на нього.

Автоматизація індексів

Word автоматично створить зміст із заголовками документів та субтитрами, створеними на кроці 1.

Для чого потрібен індекс

У бібліографічному плані індекс - це інструмент для організації змісту. Індекси допомагають читачам швидко знайти те, що їх цікавить, що сприяє більш ефективному використанню навчального матеріалу.

З іншого боку, індекси гарантують, що вміст має порядок та узгодженість, оскільки вони мають бути згруповані за розділами та підрозділами, або основними та другорядними темами. Це надає значення бібліографічній роботі та полегшує її розуміння.

Теги:  Загальний Релігія-І-Духовність Вирази-Англійська