7 прикладів цінностей бізнесу

Ділові цінності - це сукупність принципів, на яких бізнес або корпоративні організації базують свої етичні та економічні цілі.

Ці цінності необхідні для визначення цілей компанії, визначення етичних принципів її працівників та стратегій роботи для отримання більшої економічної вигоди, пропонування продуктів та послуг конкурентоспроможної якості, серед інших.

Тобто, бізнес -цінності служать для того, щоб визначити, які основи компанії, її соціальна прихильність, культура бізнесу, потенціал та конкурентоспроможність, а також стратегії роботи.

Нижче наведені різні приклади цінностей бізнесу, які застосовуються в загальних рисах.

Практикуйте поважне ставлення

Повага є фундаментальною цінністю серед людей, тому вам слід ставитися до інших так, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, уважно вислуховували пропозиції та критику, яку вони вносять, і цінувати їхню роботу.

Шанобливе ставлення породжує у людей почуття прийняття та мотивації, що дозволяє їм найкраще налаштовуватись до своїх службових зобов’язань.

Чітке і чесне спілкування

Ділове спілкування має бути прозорим і чесним у всіх відділах, з постачальниками та клієнтами. Постійне та чітке спілкування має важливе значення для того, щоб працівники та інші люди, пов’язані з компанією, знали про проекти, прогрес, цілі, яких необхідно досягти, і навіть про плани розширення.

Таким чином можна уникнути плутанини, зменшити кількість помилок і заохотити персонал.

Подібним чином спілкування зміцнює організаційну культуру компанії та позитивно заохочує працівників.

Трудова відповідальність

Відповідальність - це принцип, який повинен застосовуватися компанією як установою та працівниками як учасниками компанії.

Відповідальність видно з пунктуальності, дисциплінованості, дотримання покладених завдань, чесності та чесності серед усіх, хто працює в одній компанії.

Відповідальність є основоположною частиною управління бізнесом, вона передбачає виконання наказу та низки нормативних актів на благо всіх людей, які мають відношення до компанії.

У цьому сенсі корпоративна відповідальність також прагне встановити, які внески можна зробити на благо суспільства, спільноти та навколишнього середовища, отже, і створення різних проектів для цих цілей.

Конкурентоспроможність та інновації

Конкурентоспроможність - це цінність, яку пропагує корпоративна культура і яка випливає з необхідності постійно розробляти проекти, які ведуть до покращення робочих процесів, виробництва та якості товарів чи послуг.

Конкурентоспроможність стала прикладом того, як різні компанії прагнули змінити та покращити життя людей. Тобто конкурентоспроможність сприяє інноваціям, прогнозам на майбутнє, задоволенню потреб окремих людей та створенню нових продуктів та послуг.

Самокритична оцінка

Самокритика-це цінність, яка передбачає витрачання часу на оцінку сильних та слабких сторін компанії та працівників, їх причин та способів усунення цієї труднощі.

Так само, самокритика має бути постійною та узгоджуватися з місією та баченням компанії, таким чином можна забезпечити чудові результати, більшу конкурентоспроможність та якість щодо конкуренції.

Цілісність роботи

Чесність - це цінність, яка характеризується тим, що чесність та відданість справі ставляться перед робочими обов’язками. Отже, компанії повинні підкреслювати доброчесність своїх працівників, виходячи з організаційної культури, щоб уникнути шахрайства або шкоди третім сторонам.

Доброчесність відображається в послідовній, відповідальній, чесній та автентичній роботі, яка прагне бути конкурентоспроможною та якісною.

Постійність і дисципліна

Послідовність та дисциплінованість - це бізнес -цінності, які ведуть до розробки складних проектів, подолання перешкод та наполегливої ​​роботи.

Протягом усієї історії багато компаній зростали та встановлювали зразок у бізнес -контексті завдяки наполегливості та дисциплінованості працівників, які, у свою чергу, є прикладом пристрасті та відданості роботі.

У цьому сенсі одержувані вигоди приносяться як компанії, так і працівникам.

Теги:  Висловлювання Та Прислів'Я Вирази - Популярні Вирази-Англійська