Значення зростання населення

Що таке зростання населення:

Зростання населення означає збільшення кількості жителів у певному просторі та часі, яке можна виміряти за арифметичною формулою. Термін зростання населення також можна використовувати як синонім.

Згадуючи приріст населення, він може стосуватися будь -якого виду тварин, однак він часто використовується для позначення людей, особливо коли проводиться дослідження зростання популяції.

Дані, отримані в результаті цих аналізів, мають велике значення як для урядів країни, так і для різних міжнародних організацій.

Слід зазначити, що протягом 20 -го століття населення людей зростало і продовжує зростати у значному відсотку, що викликало занепокоєння, особливо через його наслідки, серед іншого, щодо використання та догляду за природними ресурсами.

Міські райони - це країни з найбільшим приростом населення, а також країни, що розвиваються. Навпаки, у розвинених країнах приріст населення нижчий.

Наприклад, за всю історію зростання населення Мексики збільшувалося, це країна з найбільшою кількістю іспаномовних жителів Латинської Америки. Населення Мексики становить приблизно 130 мільйонів жителів, і, за оцінками, воно продовжуватиме зростати завдяки різним чинникам завдяки своєму безперервному політичному, економічному та соціальному розвитку.

Дивитися також:

  • Населення.
  • Народжуваність.

Типи приросту населення

Існує два типи зростання населення, які називаються експоненціальним зростанням та логістичним зростанням.

Експоненціальний приріст - представляє дані з кривою J -форми, що відображає, як популяції ростуть дуже швидко, а потім раптово припиняються через різні фактори.

Логістичне зростання: подає дані про зростання населення через S-подібну криву (сигмоїд). Він викриває дані популяції, зростання якої має повільну стадію, потім вона набирає швидкість і зростає і, нарешті, поступово зменшується, шукаючи рівноваги.

Темпи зростання населення

Швидкість зростання популяції - це індекс, який використовується як у демографічних, так і в екологічних дослідженнях для того, щоб показати, як популяція виду зросла або зменшилася у певному місці та в певний час.

Отримані результати зазвичай відображаються у відсотках і використовуються як для порівняння з попередніми аналізами, так і для майбутніх наближень.

З іншого боку, на вимірювання темпів зростання населення безпосередньо впливають обидва чотири важливі індекси: народжуваність, смертність, еміграція та імміграція, які змінюються з плином часу та внаслідок різних обставин.

Формула для отримання даних про темпи приросту населення отримується наступним чином:

Темпи зростання населення = (населення на кінець періоду) - (населення на початок періоду) / населення на початок періоду.

Однак рівняння, яке зазвичай використовується для вираження змін у зростанні населення протягом певного періоду та у відсотках, є таким:

Відсоткове зростання = темп / зростання x 100%

Тепер, якщо отриманий результат є позитивним значенням, це означає, що кількість жителів країни чи регіону збільшилася.

У протилежному випадку, якщо він повертає від’ємне число, то це тому, що приріст населення зменшився. Але, якщо в результаті отримати нуль, це означає, що населення збалансоване.

Теги:  Висловлювання Та Прислів'Я Вирази-Англійська Загальний