Значення соціального забезпечення

Що таке соціальний захист:

Соціальним благополуччям ми називаємо сукупність факторів, які поєднуються так, щоб члени суспільства могли задовольнити свої основні потреби і, отже, мати оптимальний рівень якості життя.

Соціальний добробут виражається в різних аспектах суспільного життя населення: серед іншого, у доступі до освіти, охорони здоров’я, харчування, житла чи споживчих товарів.

Дивіться також Якість життя.

Деякі економічні дані, які показує реальність, такі як дохід на душу населення, валовий внутрішній продукт (ВВП), розподіл доходу, рівень безробіття та рівень бідності, серед іншого, дозволяють нам виміряти лише один із об’єктивних аспектів соціального добробуту: економічний добробут країни, її здатності виробляти товари та послуги та доступ її громадян до них.

Однак на добробут також впливають фактори соціального характеру, такі як доступ до системи охорони здоров’я, рівень освіти, почуття безпеки, свобода громадян, рівність, соціальна справедливість, здорове середовище та можливість особистого виконання своїх членів. У цьому сенсі соціальний добробут йде поруч із розвитком людини.

Теги:  Технологія-Е-Інновація Висловлювання Та Прислів'Я Наука